Prislista Tekniska krav Beställning Om Entrevista Läromedel Kontakt Synpunkter Frågor & svar   Logga in
Introduktion
Om Contexto
Innehåll Contexto 1
Innehåll Contexto 2
Innehåll Contexto - Ord och bild
Mer om Contexto - Ord och bild
Om Contexte
Demo Contexto
Demo Contexte
Beställning
Contexto

Webbaserade språkövningar för spanskstuderande på alla nivåer

GRAMMATIK, ORDKUNSKAP och REALIA i samma program!

När man arbetar med CONTEXTO 1-2
  • kan man öva grammatik, ordkunskap och realia och växla mellan dessa olika delar när som helst
  • får man hjälp att komma vidare om du gör fel eller inte svarar alls - i sista steget genom att välja mellan tre svarsalternativ
  • får man hjälp till grammatikuppgifterna av utförliga kommentarer ("minigrammatik")
  • kan man få se en översättning till svenska av uppgiftsmeningen
  • kan man låta programmet poängbedöma svaren om man vill
  • ser man det rätta svaret i uppgiftsmeningen - i sitt rätta sammanhang!
  • kan man testa vad man lärt sig genom att gå över till provdelen som finns till varje övning
I CONTEXTO 1 kan du också träna uttal och hörförståelse genom att lyssna till ljudinspelningar av uppgiftsmeningarna!

CONTEXTO - ORD OCH BILD, ÄMNE FÖR ÄMNE är övningar i spansk ordkunskap där orden är uppdelade i ämnesgrupper. Till varje övning hör en informativ kommentar med fler ord och uttryck för den aktuella ämnesgruppen. Efter varje övning finns en quiz med bilder och frågor på de ord och uttryck som tagits upp i övningen. Uppbyggnaden av övningarna är i övrigt densamma som i Contexto 1-2 (se ovan).
Contexto - Ord och bild, ämne för ämne finns i två versioner, en kortare med 25 övningar, en längre med 40 övningar (se innehållsförteckningen).
Läs mer om Contexto - ord och bild »

Vem är CONTEXTO avsedd för?
CONTEXTO är avsedd för spanskstuderande på alla nivåer, på grundskolan, gymnasieskolan, studieförbund, universitet - och hemma!
De enklare övningarna kan med fördel sättas in redan efter några veckors nybörjarstudier.
Tack vare den pedagogiska, metodiska och interaktiva uppläggningen med utförliga och informativa kommentarer, minigrammatik, hjälp vid felsvar mm. kan Contexto användas på alla nivåer i spanskstudierna inte bara för övning och repetition utan också för inlärning på egen hand av nya ord, ny grammatik och realia. Genom sin mångsidighet är de en utomordentlig hjälp i all undervisning i spanska för såväl eleven som läraren.

Mer information
» Innehållsförteckning för Contexto 1
» Innehållsförteckning för Contexto 2
» Innehållsförteckning för Contexto - Ord och bild, ämne för ämne