Prislista Tekniska krav Beställning Om Entrevista Läromedel Kontakt Synpunkter Frågor & svar   Logga in
Introduktion
Demo Contexto
Demo Contexte
Beställning
Frågor & svar

Om svaret på din fråga inte finns vare sig här nedan eller på vår hemsida är du välkommen att kontakta oss. Klicka då på Kontakt på hemsidan.

 • Hur hanterar ni personuppgifter och vilka uppgifter sparas?
  De uppgifter som vi lagrar är de uppgifter du anger vid beställning. Det innefattar vilka licenser du köpt, när du köpt dem samt uppgifterna som behövs för att identifiera dig som köpare.
  Det här är de uppgifter som sparas:
  Förnamn:
  Efternamn:
  Skolans namn: (Gäller endast skolbeställningar).
  Adress:
  Postnr:
  Ort:
  Telefonummer: (ej obligatoriskt)
  E-postadress:
  Faktureringsadress: (gäller endast skol/företagsbeställningar).
  Referens: (gäller endast skol/företagsbeställningar)

  Utifrån uppgifterna ovan genereras även en licens som kopplar dig som kund till de licenser du köpt. Det genereras även ett lösenord som du använder för inloggning.
  De som beställt ett skolkonto har även möjlighet att skapa elevinloggningar. De består enbart av ett lösenord och är inte personligt kopplat (alla elever använder samma konto).
  Resultat av prov etc. lagras inte i systemet och inte heller någon statistik eller liknande som kan kopplas till respektive användare.

  De uppgifter som lagras används enbart för denna tjänst och vid behov (t.ex. om det uppstått några problem) för att kunna ta kontakt. De som har tillgång till uppgifterna är Entrevista samt även av vår utvecklingspartner Extrude Interactive. Inga uppgifter överlämnas eller säljs vidare till tredje part.
  Om du vill att dina uppgifter hos oss raderas kan du begära det genom att kontakta oss (via e-post eller telefon). Det kommer samtidigt att innebära att de tjänster du beställt kommer att upphöra (ingen återbetalning av ev. kvarvarande licensperiod kommer att ske).

 • Vad menas med 15 licenser?
  15 elever kan samtidigt arbeta med övningarna, från valfria datorer.

 • Vad avser priserna för Contexto/Contexte?
  Priserna gäller för 15, 30 resp. 45 licenser under ett år. Köper man t.ex. 15 licenser av Contexto 1 innebär det att 15 elever samtidigt kan arbeta med dessa övningar under ett år från och med startdatum.

 • Hur många licenser ska min skola köpa?
  Det beror på hur många elever som kan beräknas komma att samtidigt arbeta med övningarna.

 • Vad innebär årsabonnemang?
  Skolor abonnerar på språkövningarna Contexto resp. Contexte för ett år i sänder. Startdatum kan väljas vid beställningen. Om inget startdatum anges löper abonnemanget från det datum beställningen gjordes. När tiden för abonnemangets slutdatum närmar sig påminner Entrevista om detta via mejl till beställarens e-postadress. Om inte ny beställning gjorts före slutdatum kopplas abonnemanget ur.

 • Vad innebär halvårsabonnemang?
  Halvårsabonnemang gäller enbart privatkunder.. Abonnemang kan också tecknas för helt år. Kunden bestämmer startdatum. Abonnemanget fortsätter att löpa om kunden senast på slutdatum betalar avgiften för ytterligare 6 månader resp. helt år. I annat fall kopplas abonnemanget ur. Ingen påminnelse utskickas.

 • Vad menas med lärarkonto?
  Lärarkontot använder läraren för att logga in på hemsidan och kan då bl.a. sätta ihop prov till sina elever och byta lösenord på sitt eget och sina elevers konton.

 • Vad menas med elevkonto?
  Elevkontot använder eleverna för att logga in på hemsidan och genomföra språkövningarna.

 • Kan man byta lösenord?
  Ja, man kan byta lösenord. Som privatkund loggar du in med inloggningsuppgifterna du blivit tilldelad och därefter under rubriken Mitt konto klickar du på ikonen (pennan) till höger om ditt konto. För skolkunder går det till på i princip samma sätt fast här måste man logga in med ett lärarkonto.

 • Kan jag påverka innehållet i övningarna?
  Ja, EntreVista Läromedel ser gärna att lärare och elever kommer med förslag på förbättringar och nya övningar, meddelar ev. felaktigheter osv. Skicka ett meddelande under Kontakt eller ett e-postbrev direkt till info@extrude.se.

 • Krävs bredband?
  Nej, bredband är inte ett krav, det går bra även med modemuppkoppling eller ISDN.

 • När jag ska använda övningarna står det ibland att de redan används av en person. Hur ska jag göra?
  För att förhindra att övningarna används av fler än det antal licenser som köpts känner programmet av hur många som är inloggade. För att bli utloggad när du slutat använda övningarna måste du stänga ner webbläsaren annars räknas du som att du fortfarande är inloggad. Problemet kan alltså uppstå om du använt övningarna tidigare utan att stänga ner webbläsaren.
  Observera att du måste stänga alla webbläsarefönster. Om det inte skulle hjälpa kan du även prova att starta om datorn.

 • I bland har det hänt att jag inte kunnat köra övningarna eftersom det inte gått att komma åt webbplatsen?
  Våra webbaserade språkövningar är öppna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan men tyvärr händer det ibland att vi måste genomföra underhåll och systemuppdateringar som kan påverka åtkomsten. Vi försöker att förlägga planerade insatser till måndagar efter kl. 20:00.
  I bland händer det även att vår driftleverantör får tekniska störningar i sina system.