Prislista Tekniska krav Beställning Om Entrevista Läromedel Kontakt Synpunkter Frågor & svar   Logga in
Introduktion
Om Contexto
Innehåll Contexto 1
Innehåll Contexto 2
Innehåll Contexto - Ord och bild
Mer om Contexto - Ord och bild
Om Contexte
Demo Contexto
Demo Contexte
Beställning
Contexto - Ord och bild, ämne för ämne

Webbaserade ordkunskapsövningar i spanska.Contexto - Ord och bild, ämne för ämne är pedagogiskt och metodiskt väl utarbetade ordkunskapsövningar för spanskstuderande på alla nivåer, från nybörjarstadiet och uppåt, på grundskolan, gymnasiet, komvux, högskolan och för studier på egen hand.

Övningarna utökar elevernas ordförråd snabbt och effektivt på ett stimulerande och lättsamt sätt.

Ordkunskapsprogrammet innehåller i sin fulla version 40 övningar som är fördelade på 18 ämnesgrupper och en grupp med högfrekventa ord och uttryck. En mindre version om 25 övningar finns också.

För att se vilka ämnesgrupperna är och vad som ingår i de båda versionerna klicka på "Innehåll Contexto - Ord och bild" i fönstret här till vänster där också länk till demoversioner finns.

Till samtliga 40 resp. 25 övningar finns:

- en övningsdel
med utförliga, informativa och lärorika kommentarer, hjälp vid felsvar, översättning av uppgiftsmeningen mm.

- en provdel
som också kan användas av läraren för egna prov, hemuppgifter etc.

- en bildquiz
där bilden utgör underlag för frågorna

 

Övningsdelen

I varje övning efterfrågas 20 ord/uttryck. Förutom i de två första uppgifterna, har de efterfrågade orden funnits med en eller flera gånger i tidigare uppgifter i övningen. De två första orden är dock alltid mycket enkla och/eller förekommer i övningen före i ämnesgrupper med flera övningar.
Denna metodiska uppläggning är central för inlärning av orden.

Förutom de 20 efterfrågade orden/uttrycken finns i kommentaren och övningsmeningarna andra som tillhör den aktuella ämnesgruppen.

I övningarna dyker då och då upp ett (A), (B) etc. vilket betyder att intressant upplysning finns att läsa i kommentaren under aktuell bokstav.

Genom att orden och uttrycken förekommer flera gånger på olika ställen, i övningsmeningar, kommentarer och på bild, utökar man lätt sitt ordförråd.

Om man inte är helt säker på vad uppgiftsmeningen betyder tittar man på den svenska översättningen.

Vissa ämnesgrupper som är mer omfattande, som t.ex. På stan, är spridda över flera övningar. I innehållsförteckningen kan då stå På stan (1), På stan (2) etc. De vanligaste orden förekommer i (1) och man kan rent allmänt säga att (1) är den enklaste övningen i en sådan grupp. Man bör göra dessa i turordning. I andra fall kan vissa typer av ord vara koncentrerade till en övning, t.ex. Hus och hem (3) som tar upp ord som vanligen hör ihop med sov- och badrum.

 

Provdelen

Även i provdelen efterfrågas 20 ord eller uttryck. Här får man ingen hjälp i form av översättning eller kommentarer, däremot finns svarsalternativ. I provdelen förekommer även ord/uttryck som finns i kommentaren eller i andra sammanhang i övningsmeningarna. Vill man klara provdelen bra måste man alltså ha studerat kommentaren och övningsmeningarna noga.

Läraren kan från sitt lärarkonto enkelt sätta ihop delvis självrättande prov, tester, hemuppgifter etc. utifrån uppgifterna i provdelen.

 

Quizen

När man gjort en övning klar kan man gå till quizen som även den har 20 uppgifter. Till varje sådan finns en bild och en fråga. Man klickar på det svarsalternativ som man anser vara det rätta.
Bildfrågorna i ämnesgrupper markerade med (1) eller utan markering, alltså enklare uppgifter, är till största delen på svenska. Frågor på mycket enkel
spanska förekommer dock. I övriga fall är frågorna mestadels på spanska. (Alla tre övningarna kallade "Högfrekventa ord" har frågor på svenska eller
enkel spanska.)

Uppdateringar av övningar, kommentarer och bilder görs kontinuerligt. Mer information om övningarna och en förteckning över orden/uttrycken i
övningarna skickas kostnadsfritt som mail till beställarens e-postadress i samband med leveransen.