Prislista Tekniska krav Beställning Om Entrevista Läromedel Kontakt Synpunkter Frågor & svar   Logga in
Introduktion
Om Contexto
Om Contexte
Demo Contexto
Demo Contexte
Beställning
Introduktion

Övningsdel
Våra webbaserade, interaktiva övningar i spanska, Contexto 1-2, och franska, Contexte 1-2, innehåller övningar på såväl ordkunskap som grammatik och realia. Contexto - Ord och bild, ämne för ämne, innehåller ordkunskapsövningar i spanska. Förutom till övning och repetition kan alla dessa, tack vare den pedagogiska och metodiska uppbyggnaden, användas för inlärning av nya ord, ny grammatik och realia.

Vid felsvar får man alltid hjälp av svarskommentarer.
Till grammatikövningarna finns en "minigrammatik".
Möjlighet finns att se en svensk översättning av uppgiftsmeningen.
Till Contexto 1 finns en version med ljudinspelningar av uppgiftsmeningarna.

Provdel
Som komplement till övningsdelen finns en provdel. I denna del är all hjälp i form av kommentarer, minigrammatik och översättning borttagen. Denna del kan användas på flera sätt. Man kan testa sig själv efter att en övning gjorts. Man kan också använda provdelen för att i förväg se vad man kan behöva träna. Frågorna i provdelen är till viss del något annorlunda än de i övningsdelen och ordningsföljden kan slumpas.

Egna prov och övningsuppgifter
Läraren kan enkelt sätta ihop egna prov och övningar genom att välja ut uppgifter från övningarna. Dessa prov är självrättande och läraren bestämmer tidpunkt och tidåtgång för provet som kan göras i skolan eller t.ex. som hemuppgift.

Quiz
I ordkunskapsdelen till Contexto 1 och Contexte 1 finns en ”frågesport” efter varje övning, där det gäller att besvara frågor som dyker upp som text eller bild. I Contexto - Ord och bild, ämne för ämne, finns en bildquiz till samtliga övningar (se nedan).

Contexto - Ord och bild, ämne för ämne
är en ordkunskapsövning i spanska där orden är grupperade i ämnesområden såsom Hus och hem, Shopping, Mat och dryck, Skolan, Sport och fritid etc. Efter varje övning finns en quiz med frågor på de ord som ingår i övningen. Till varje fråga finns en bild som anknyter till frågan. Uppgifterna kan besvaras utan tidsbegränsning.

Extraövningar
Till Contexto 1-2 och Contexte 1-2 finns ett antal extraövningar som är mindre till omfånget, saknar provdel och ljudinspelningar. En del extraövningar, framför allt de i grammatik, är permanenta, andra ligger kvar under en begränsad tid.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller förklaringar och tips, innehållsförteckningar, lista över ord i ordkunskaps- och realiadelarna mm.

Tillgänglighet
Våra webbaserade språkövningar är öppna 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Tyvärr händer det ibland att vi måste genomföra underhåll och systemuppdateringar som kan påverka åtkomsten. Vi försöker att förlägga planerade insatser till måndagar efter kl. 20:00 men enstaka störningar kan uppstå även vid andra tillfällen.


Spanska övningar:
Contexto 1: Ordkunskap, grammatik, realia. Vissa moment kan användas redan efter några veckors studier.
Finns också med ljudinspelningar av uppgiftsmeningarna och man kan alltså även träna uttal och hörförståelse.
Contexto 2: Ordkunskap, grammatik, realia. Kan påbörjas efter något års studier.
Contexto - Ord och bild, ämne för ämne: Ordkunskap ämnesvis med quiz. Vissa ämnesgrupper kan användas redan efter några veckors studier.

» Läs mer om Contexto

Franska övningar:
Contexte 1: Ordkunskap, grammatik, realia. Vissa moment kan användas redan efter några veckors studier.
Contexte 2: Ordkunskap, grammatik, realia. Kan påbörjas efter något års studier.

» Läs mer om Contexte