Prislista Tekniska krav Beställning Om Entrevista Läromedel Kontakt Synpunkter Frågor & svar   Logga in
Introduktion
Demo Contexto
Demo Contexte
Beställning
Contexte 1-2

Webbaserade språkövningar för franskstuderande på alla nivåer

GRAMMATIK, ORDKUNSKAP och REALIA i samma program!

När man arbetar med CONTEXTE 1-2
  • kan man öva grammatik, ordkunskap och realia och växla mellan dessa olika delar när som helst
  • får man hjälp att komma vidare om du gör fel eller inte svarar alls - i sista steget genom att välja mellan tre svarsalternativ
  • får man hjälp till grammatikuppgifterna av utförliga kommentarer ("minigrammatik")
  • kan man få se en översättning till svenska av uppgiftsmeningen
  • kan man låta programmet poängbedöma svaren om man vill
  • ser man det rätta svaret i uppgiftsmeningen - i sitt rätta sammanhang!
  • kan man testa vad man lärt sig genom att gå över till provdelen som finns till varje övning
Vem är CONTEXTE avsedd för?
CONTEXTE är avsedd för franskstuderande på alla nivåer, på grundskolan, gymnasieskolan, studieförbund, universitet - och hemma!

De enklare övningarna kan med fördel sättas in redan efter några veckors nybörjarstudier. Tack vare den pedagogiska, metodiska och interaktiva uppläggningen med utförliga och informativa kommentarer, minigrammatik, hjälp vid felsvar mm. kan Contexte användas på alla nivåer i franskstudierna inte bara för övning och repetition utan också för inlärning på egen hand av nya ord, ny grammatik och realia. Genom sin mångsidighet är de en utomordentlig hjälp i all undervisning i franska för såväl eleven som läraren.

Mer information
» Innehållsförteckning för Contexte 1
» Innehållsförteckning för Contexte 2